"אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו, הנני עושה חדשה, עתה תצמח, הלוא תדעוה..." (ישעיהו מג, יח)

תקופה חדשה עומדת בפתח ולקראתה נפתרות שאלות רבות:


מבחינת אלוהים, כיצד מוגדר יהודי?
מי ימלא תפקיד כבוד בארץ לאחר תחילת תחיית המתים?
מדוע דורנו הוא דור מיוחד מאוד?
מדוע דורנו זקוק למצוות חדשות?
מהי ברכת אברהם בדיוק?
מהו יום יהוה הגדול והנורא שמלאכי הנביא דיבר עליו?
מהו צדק?
מהי משמעות הפסוק "לא תבשל גדי בחלב אמו"?
מהי תזונה נכונה?
עם מי מותר להתחתן בימינו?
איך להתנהג בחברה הישראלית?
עבודה ואושר
התנחלות בארץ
חיי נישואים בריאים
חיי רווקות בריאים
יחסי מין
השפעת הסביבה
אלילים בני זמננו
טלוויזיה
ועוד...

Retour Haut de page